trang chủ tin tức xe Bán xe có cần giữ lại biển số?

Bán xe có cần giữ lại biển số?

Từ 15.8, khi bán xe thì chủ xe phải giữ lại cà vẹt (giấy đăng ký xe), biển số và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi. Biển số này được cấp lại khi chủ xe đăng ký xe mới.

Thông tư 24/2023/TT-BCA do Bộ Công an ban hành quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới có hiệu lực thi hành từ 15.8.2023. Theo đó, khi chủ xe bán xe, tặng cho, thừa kế,… thì phải giữ lại cà vẹt xe, biển số xe và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.

 

Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá thì chủ xe nộp cho cơ quan đăng ký xe cà vẹt xe để làm thủ tục thu hồi.

Từ 15.8, khi bán xe chủ xe phải giữ lại cà vẹt và biển số - Ảnh 1.
 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi; trường hợp quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì trước khi giải quyết cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt đối với chủ xe về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định.

Trường hợp chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó.

Sau khi chủ xe làm thủ tục thu hồi, tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định.

Từ 15.8, khi bán xe chủ xe phải giữ lại cà vẹt và biển số - Ảnh 2.

Đăng ký xe và biển số sẽ được cơ quan đăng ký xe cấp lại khi chủ xe đi đăng ký xe mới

Thông tư 24 quy định, chủ xe phải chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký xe, thực hiện các thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công, cung cấp, kê khai trung thực đầy đủ, chính xác thông tin quy định về đăng ký xe.

Chủ xe phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của xe và hồ sơ xe. Nghiêm cấm mọi hành vi giả mạo hồ sơ, can thiệp trái phép vào cổng dịch vụ công, hệ thống đăng ký, quản lý xe để làm thay đổi thông tin dữ liệu điện tử hoặc tác động làm thay đổi số máy, số khung của xe để đăng ký xe.

Từ 15.8, khi bán xe chủ xe phải giữ lại cà vẹt và biển số - Ảnh 3.

Chủ xe khi bán xe phải nộp lại cà vẹt và biển số từ 15.8

Chủ xe cũng có trách nhiệm phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra đối với xe đăng ký lần đầu, đăng ký sang tên, di chuyển xe, cải tạo, thay đổi màu sơn; trường hợp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mờ, hỏng hoặc bị mất, chủ xe phải khai báo và làm thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được, xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan, chủ xe phải khai báo trên cổng dịch vụ công và nộp chứng nhận đăng ký, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe hoặc công an cấp xã (không phụ thuộc nơi cư trú của chủ xe) để làm thủ tục thu hồi.

(Nguồn: https://thanhnien.vn/thong-tu-24-tu-158-khi-ban-xe-chu-phai-giu-lai-ca-vet-va-bien-so-185230715094239409.htm#)